Daha iyi bir kullanıcı deneyimi sunabilmek adına internet sitemizde çerez kullanılmaktadır. Çerezler hakkında detaylı bilgi için Gizlilik ve Çerez Politikası’nı inceleyiniz. Devam etmeniz halinde çerez kullanımına izin verdiğinizi kabul edeceğiz.
x

Genel Aydınlatma Metni

BİR PARÇANIZ DA BİZ OLALIM!

Paylaş

MARTAŞ OTOMOTİV YEDEK PARÇA TİC. VE SAN. A.Ş. KİŞİSEL VERİLERİNİN İŞLENMESİ GENEL AYDINLATMA BEYANI

Martaş Otomotiv Yedek Parça. Tic. ve San. A.Ş. olarak 6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) ve ilgili mevzuat kapsamında “İş Hukuğu, Sosyal Güvenlik, SGK teşvikleri, finans ve iş yönetimi sektöründe gerçekleştirdiğimiz faaliyetlerimiz çerçevesinde kişisel verilerinizin işlenmesi, saklanması ve aktarılması ile ilgili siz müşterilerimizi, iş bağlantılarımızı ve internet sitemizi kullanan kullanıcılarımızı aydınlatmak amacıyla iş bu aydınlatma metnini hazırladık.

Hangi Verileriniz Toplanmaktadır ve Verileri Toplama Amacımız Nedir?

Otomotiv sektöründe verdiğimiz hizmetler kapsamında aşağıda yer alan verilerinizi toplamaktayız:

Veri Kategorisi

Kimlik Bilgileri

Açıklama

Kişinin kimliğinin belirlenmesine ilişkin verilerdir.

Kimden toplanır

Kimlik bilgilerini; çalışanlardan, çalışan adaylarından, müşterilerden, internet sitesinde yer alan aday başvuru formundan, fuar, lansman vb etkinlik katılımcılarından, ziyaretçilerden ve iş bağlantılarından toplamaktayız. 

İçerik

İsmi-soyismi, T.C. kimlik numarası, vergi numarası, SGK sicil numarası, fotoğraf, kimlik fotokopisi, imza gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Fatura düzenlenmesi, ürün teslimi veya hizmetin ifası ve reklam ve pazarlama amaçlarıyla müşterilerimizden; bina giriş çıkışlarında güvenliği sağlamak amacıyla ziyaretçilerden; ürün teslimatı gibi verilen hizmetin ifası kapsamında ve hukuki yükümlülüklerimiz uyarınca iş bağlantılarından kişisel veri toplamaktayız. 

Çalışanlarımızın kimlik bilgilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz. 

Çalışan adaylarımızın kimlik bilgilerini iş başvurularını değerlendirmek için; tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini ticari gereklilik ve yükümlülüklerimiz ile varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Veri Kategorisi

İletişim Bilgileri

Açıklama

Kişi ile iletişim kurulmasını sağlayan kişisel verilerdir.

Kimden toplanır

İletişim bilgilerini; çalışanlardan, çalışan adaylarından, müşterilerden, ziyaretçilerden, tedarikçilerimizden ve iş bağlantılarından toplamaktayız. 

İçerik

Ev ve iş adresi, cep telefonu numarası, ev telefonu numarası, posta adresi ve elektronik posta adresi gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Otomotiv sektöründe verdiğimiz hizmet ve gerçekleştirdiğimiz ticari faaliyetlerimiz kapsamında müşterilerimizden, iş bağlantılarından, program konuklarından ve katılımcılardan iletişimin sağlanması; ziyaretçilerden bina giriş- çıkışlarında güvenliğin sağlanması amacıyla; kişisel veri toplamaktayız. 

Çalışanlarımızın iletişim bilgilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.

İş başvurularının sonucunu tebliğ etmek için çalışan adaylarımızın iletişim bilgilerini; ticari gereklilik ve yükümlülüklerimizi ve varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için tedarikçi, alt yüklenici ve benzeri iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini toplamaktayız.

Veri Kategorisi

Aile Bireylerine Ait Veriler

Açıklama

İlgili kişinin aile bireylerine ait kişisel verilerdir.

Kimden toplanır

Aile bireylerine ait verileri çalışanlardan toplamaktayız. 

İçerik

Aile bireylerinin ismi-soyismi, T.C. kimlik numarası, medeni durum bilgisi, ev ve iş adresi, cep telefonu numarası, faks numarası, ev telefonu numarası, posta ve elektronik posta adresi gibi verilerdir. 

Verinin toplanma amacı

Çalışanlarımızın aile bireylerine ait bilgilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.

Veri Kategorisi

Mali Veriler

Açıklama

Banka hesap bilgileri, kredi kartı bilgileri, fatura bilgileri gibi verilerdir.

Kimden toplanır

Mali verileri, müşterilerimizden, tedarikçilerimizden, çalışanlarımızdan ve iş birliği yaptığımız üçüncü kişilerden toplamaktayız.

İçerik

Ücret, imza sirküleri, maaş, banka hesap, kredi kartı, fatura bilgileri ve vergi numarası gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Çalışanlarımızın mali bilgilerini ise çalışma ve sosyal güvenlik mevzuatı gereği kaydetmekle yükümlüyüz.

İş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini; ticari gereklilik ve yükümlülüklerimizi ve varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek için toplamaktayız.

Veri Kategorisi

Özlük Verileri

Açıklama

İş ilişkisinin sorunsuz bir şekilde sürdürülebilmesi için gerekli bilgilerdir.

Kimden toplanır

Özlük verilerini; çalışanlarımızdan ve çalışan adaylarımızdan toplamaktayız.

İçerik

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri, mali bilgiler, cinsiyet bilgisi, boy ve kilo bilgisi, sosyal sigorta numarası, kan grubu, aile durumunu gösteren belge, ikametgah, ikametgah belgesi, önceki iş yerinden alınan bonservis/hizmet/çalışma belgesi, adli sicil belgesi, özgeçmiş, askerlik durum bilgisi, engellilik bilgisi, engelli vergi muafiyeti kapsamında alınan bilgiler, sigorta verileri, konut bilgisi ve kira bilgisi, yabancı dil bilgisi, öğrenim durumu, meslek bilgisi, önceki adresi gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Çalışanların ve çalışan adaylarının verilerini; kendileri ile yaptığımız hizmet sözleşmesi, tabi olduğumuz mevzuat ve meşru menfaatlerimiz gereğince toplamaktayız. 

Veri Kategorisi

IP/ Erişim Kayıt Verileri

Açıklama

Şirket internetini kullanım, şirket kaynaklarına erişim, vb kayıtlara ait kişisel verilerdir.

Kimden toplanır

Bu verileri; çalışanlardan, şirket B2B, CRM sistemlerine internet üzerinden erişim yapan müşterilerden, şirket internetini kullanan ziyaretçilerden, web sitesine erişen ziyaretçilerden toplamaktayız.

İçerik

IP adresi, MAC adresi, ziyaretçi iletişim bilgisi (wifi hotspot kullanan ziyaretçinin MAC, IP ve cep telefonu numarası)

Verinin toplanma amacı

Hukuki yükümlülüklerimizi ve bilgi güvenliği yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla toplamaktayız.

Veri Kategorisi

Diğer Veriler

Açıklama

Ticari faaliyetlerimiz kapsamında toplanan diğer verilerdir. 

Kimden toplanır

Bu verileri; çalışanlardan, çalışan adaylarından, müşterilerden, potansiyel müşterilerden, ziyaretçilerden ve iş bağlantılarından toplamaktayız.

İçerik

Kimlik bilgileri, iletişim bilgileri ile CCTV (kapalı devre kamera kayıt görüntüleri) kayıtları, ses kayıtları, turnike kayıtları, iş bağlantılarımızın personellerine ait kimlik ve iletişim bilgileri ile düzenlenen etkinlik ve organizasyon kapsamında toplanan veriler (telefon, çalışılan firma, firma adresi, unvan ), şikâyet ve firma iletişim süreçlerinde toplanan veriler gibi verilerdir.

Verinin toplanma amacı

Bina güvenliğini sağlamak, çalışanların giriş-çıkışlarının kontrolünü sağlamak, pazarlama ve promosyon faaliyetlerini yürütmek, ticari gereklilik ve yükümlülüklerimizi ve varsa sözleşmelerdeki yükümlülüklerimizi yerine getirmek amacıyla iş ilişkisi içerisinde bulunduğumuz kişilerin verilerini toplamaktayız.

Verilerinizin Toplanmasının Hukuki Nedeni Nedir?

Kişisel verileri, otomotiv sektöründe gerçekleştirdiğimiz hizmetlerimiz kapsamında; ilgili mevzuattaki yükümlülüklerimizden, sözleşmesel ilişkilerden ve meşru menfaatlerimizden kaynaklanan hukuki nedenlerle işlemekteyiz. 

Verilerinizi Ne Şekilde Topluyoruz?

Verileri basılı formlar aracılığıyla, kimi zaman da doğrudan elektronik ortamdaki formlar vasıtasıyla yada toplantı / görüşmeler vasıtasıyla toplamaktayız.

Kişisel Verilerinizin Üçüncü Kişiye Aktarımı

Kişisel verileriniz; gerekli durumlarda, mevzuatta öngörülen yükümlülüklerimiz gereğince, yasal düzenlemelerde belirtilen hallerde bir mahkeme kararı ile veya kanunen açıkça yetkili kılınan idari merciin talebiyle yetkilendirilen kişi ve kurumlarla paylaşılmaktadır. 

Kişisel Verilerinizin Yurt Dışına Aktarımı

Kişisel verileriniz yalnızca aşağıda sınırlı olarak sayılan hallerden birisinin mevcut olması halinde yurt dışına aktarılabilir: 

Kişisel Verilerinize Ait Saklama Süreleri

Kişisel verilerinize ait saklama süreleri aşağıda belirtildiği gibidir: 

Kişisel Verilerinize İlişkin Sahip Olduğunuz Haklar

Kişisel verilerinize ilişkin sahip olduğunuz haklar aşağıda yer almaktadır:

Hakların Kullanımı

Kurul tarafından belirlenen diğer yöntemler saklı kalmak kaydıyla, kişisel verilerinize ilişkin haklarınızı kullanmaya yönelik taleplerinizi, KVK Kurul’u tarafından ayrı bir yöntem belirlenmesi halinde bu yöntem ile veya Martaş Otomotiv Yedek Parça Tic. ve San. A.Ş. ilgili kişi başvuru formu ile veya Martaş Otomotiv Yedek Parça Tic. ve San. A.Ş. Merve Mahallesi Necip Fazıl Caddesi No: 10/B Sancaktepe 34791 İstanbul, Türkiye adresine yazılı ve ıslak imzalı olarak ya da martasoto@hs01.kep.tr kayıtlı elektronik posta adresimize güvenli elektronik imza ile imzalanmış olarak gönderebilirsiniz.

İletilen bilgi ve belgelerde yanlışlık/hata olması veya başvurunun yetkisiz olması halinde ilgili başvuruyu reddetme hakkımız saklı tutulmaktadır. 

Kişisel Verilerin İşlenmesine İlişkin Taleplere Cevap Süresi

Kişisel verilerinize ilişkin hak taleplerinizi, değerlendirmekte ve taleplerinizin tarafımıza ulaştığı günden itibaren en geç 30 gün içerisinde cevaplamaktayız. Söz konusu talebinize yönelik cevabımızın olumsuz olması halinde belirttiğiniz adrese gerekçeli ret sebeplerini, elektronik posta veya posta yolu ile göndermekteyiz. 

Kişisel Verilerinizin İşlenmesi ile İlgili Daha Detaylı Bilgiyi Nasıl Alabilirsiniz?

Kişisel verilerinizin işlenmesi ile ilgili daha detaylı bilgi için web sitemizdeki “İlgili Kişi Başvuru Formu” ile bize istek de bulunabilirsiniz.